Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
 
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
SGSS 18:00 - 19:00  
Smallgroup Crossfit 19:00 - 20:00  
 
Smallgroup Fit 08:00 - 09:00  
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Running Technique Training 18:00 - 19:00  
Smallgroup Fit 19:00 - 20:00  
 
 
Boxmaster 09:00 - 09:30  
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Smallgroup Crossfit 18:00 - 19:00  
Kettlebell Training 19:00 - 20:00  
 
CBB/Core Billen Benen 08:00 - 09:00  
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Tabata Body Weight 18:00 - 19:00  
SGSS 19:00 - 20:00  
Boxmaster 20:00 - 20:30  
 
 
Smallgroup Crossfit 10:00 - 11:00  
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
 
 
 
 
 
Kettlebell Training 10:00 - 11:00  
Smallgroup Fit 11:00 - 12:00  
Boxmaster 12:00 - 12:30  
 
 
 
 
 
 
 
Smallgroup Fit 10:00 - 11:00  
Tabata Body Weight 11:00 - 12:00