Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
 
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
SGSS 18:00 - 19:00  
Smallgroup Crossfit 19:00 - 20:00  
 
Smallgroup Fit 08:00 - 09:00  
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Running Technique Training 18:00 - 19:00  
Smallgroup Fit 19:00 - 20:00  
 
 
Boxmaster 09:00 - 09:30  
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Smallgroup Crossfit 18:00 - 19:00  
Kettlebell Training 19:00 - 20:00  
 
CBB/Core Billen Benen 08:00 - 09:00  
 
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Tabata Body Weight 18:00 - 19:00  
SGSS 19:00 - 20:00  
Boxmaster 20:00 - 20:30  
 
 
Smallgroup Crossfit 10:00 - 11:00  
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
 
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
 
 
 
 
 
Kettlebell Training 10:00 - 11:00  
Smallgroup Fit 11:00 - 12:00  
Boxmaster 12:00 - 12:30  
 
 
 
 
 
 
 
Smallgroup Fit 10:00 - 11:00  
Tabata Body Weight 11:00 - 12:00