Monday 29 Jun Mon 29 Jun
Tuesday 30 Jun Tue 30 Jun
Wednesday 01 Jul Wed 01 Jul
Thursday 02 Jul Thu 02 Jul
Friday 03 Jul Fri 03 Jul
Saturday 04 Jul Sat 04 Jul
Sunday 05 Jul Sun 05 Jul
 
Vrij trainen 10:00 - 11:00  
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
Vrij trainen 12:00 - 13:00  
Vrij trainen 13:00 - 14:00  
Vrij trainen 14:00 - 15:00  
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Vrij trainen 17:00 - 18:00  
Vrij trainen 18:00 - 19:00  
Vrij trainen 19:00 - 20:00  
 
 
Smallgroup Fit 09:00 - 10:00 Adolf Lisand 
Vrij trainen 10:00 - 11:00  
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
Vrij trainen 12:00 - 13:00  
Vrij trainen 13:00 - 14:00  
Vrij trainen 14:00 - 15:00  
Vrij trainen 15:00 - 16:00  
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Vrij trainen 17:00 - 18:00  
Vrij trainen 18:00 - 19:00  
Vrij trainen 19:00 - 20:00  
Kettlebell Training 19:30 - 20:30 Adolf Lisand 
 
Boxmaster 09:00 - 09:30  
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
Vrij trainen 12:00 - 13:00  
 
 
 
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Vrij trainen 17:00 - 18:00  
Smallgroup Crossfit 18:00 - 19:00  
Kettlebell Training 19:00 - 20:00  
 
 
Abs, Legs and Butt Workout 09:00 - 10:00  
 
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
Vrij trainen 12:00 - 13:00  
 
 
 
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Vrij trainen 17:00 - 18:00  
Tabata Body Weight 18:00 - 19:00  
SGSS 19:00 - 20:00  
 
Boxmaster 20:00 - 20:30  
 
Smallgroup Crossfit 10:00 - 11:00  
Vrij trainen 11:00 - 12:00  
Vrij trainen 12:00 - 13:00  
 
 
 
Vrij trainen 16:00 - 17:00  
Vrij trainen 17:00 - 18:00  
 
 
 
 
 
Kettlebell Training 10:00 - 11:00  
Smallgroup Fit 11:00 - 12:00  
Boxmaster 12:00 - 12:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smallgroup Fit 10:00 - 11:00  
Tabata Body Weight 11:00 - 12:00